blog

Urząd miasta w Rzeszowie

25 czerwca, 2024

Klient:

Lokalizacja:

Sektor:

Wrożone rozwiązania:

Wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań technologicznych w administracji publicznej ma kluczowe znaczenie dla poprawy efektywności i satysfakcji obywateli. Jednym z takich projektów, zrealizowanych przez firmę AJHmedia, była instalacja systemu kolejkowego w Urzędzie Miasta Rzeszowa.

Wyzwania i cele projektu

Przed przystąpieniem do realizacji, kluczowym krokiem było zrozumienie specyficznych potrzeb urzędu. Wyzwania obejmowały zarządzanie dużym ruchem interesantów, minimalizację czasu oczekiwania oraz poprawę ogólnej organizacji pracy urzędu. Celem było stworzenie systemu, który nie tylko zautomatyzuje proces obsługi, ale także zwiększy zadowolenie mieszkańców korzystających z usług instytucji.

Proces realizacji

Wdrożenie systemu kolejkowego w Urzędzie Miasta Rzeszowa rozpoczęło się od dokładnej analizy istniejących procesów i infrastruktury. Zespół AJHmedia przeprowadził szczegółowy audyt, aby określić najlepsze rozwiązania technologiczne. Następnie zaprojektowano system, który składał się z odpowiednich ekranów i wyświetlaczy.

Korzyści dla urzędu i obywateli

Wprowadzenie systemu kolejkowego przyniosło szereg korzyści. Przede wszystkim znacząco skrócił się czas oczekiwania, co przełożyło się na wyższy poziom satysfakcji mieszkańców. Dodatkowo system pozwolił na lepsze zarządzanie ruchem interesantów, co usprawniło pracę urzędników.

Wnioski i plany na przyszłość

Projekt instalacji systemu kolejkowego w Urzędzie Miasta Rzeszowa to doskonały przykład na to, jak nowoczesne technologie mogą poprawić funkcjonowanie instytucji publicznych. Sukces tego przedsięwzięcia otwiera drogę do dalszych inwestycji w innowacyjne rozwiązania, które mogą jeszcze bardziej usprawnić obsługę obywateli.

AJHmedia planuje kontynuować współpracę z instytucjami publicznymi, oferując zaawansowane rozwiązania technologiczne, które odpowiadają na potrzeby nowoczesnej administracji. Celem jest nieustanne dążenie do doskonałości i podnoszenie standardów obsługi, co w dłuższej perspektywie przyniesie korzyści zarówno urzędom, jak i obywatelom.

Instalacja systemu kolejkowego w Rzeszowie to dowód na to, że inwestycje w nowoczesne technologie są kluczem do efektywnej i przyjaznej administracji publicznej.

Pozostałe projekty
Ekran

Politechnika Warszawska

Z czym kojarzą Wam się #SystemyKolejkowe? Z urzędami? Instytucjami nastawionymi na obsługę petentów? Przychodniami? To bardzo słuszne skojarzenia! Jednak obecnie do tej listy można

Zobacz wpis

PGNiG Avenida

PGNiG ma nowe Biuro Obsługi Klienta w Avenidzie PGNiG Obrót Detaliczny, spółka należąca do Grupy Kapitałowej PGNiG, otworzyła swoje nowe biuro obsługi klienta w

Zobacz wpis