o firmie

Eko biznes

Biznes świadomy i przyjazny naturze

O Eko-biznes Polska

Eko-Biznes Polska zrzesza instytucje, przedsiębiorstwa oraz osoby prywatne produkujące energię ze źródeł odnawialnych. Promuje także inwestorów indywidualnych i prosumentów w sposób aktywny zajmujących się zwiększaniem udziału OZE w miksie energetycznym Polski. Celem Eko-biznes Polska jest wyróżnianie na rynku firm, które w sposób świadomy i przyjazny naturze prowadzą biznes dbając jednocześnie o naszą planetę. Wierzymy, że proekologiczne budowanie marki w oparciu o ekomarketing, spowoduje nie tylko wzrost produkcji zielonej energii ale także w sposób wymierny przekłada się na wyniki finansowe przedsiębiorstw zwiększając ich atrakcyjność na rynku konkurencyjnym.